What will I learn?

DipAU CymdeithasegMae ein cyrsiau Cymdeithaseg yn ymateb i’r angen hanfodol am ymarferwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda grwpiau, ac unigolion, sydd mewn perygl o gael eu heithrio, mewn ystod o leoliadau, e.e. addysg, iechyd a gofal cymdeithasol, cyfiawnder troseddol, llesiant, cyflogaeth, allgau, amrywiaeth ac anabledd.Pam astudio’r cwrs hwn?1. Mae’r graddau hyn yn ffocysu ar Gymdeithaseg ar waith er mwyn darparu ecwiti a chydraddoldeb yn y gymdeithas.2. Cyfleoedd i fynd ar leoliadau gwaith gyda chleientiaid mewn amgylchiadau bywyd go iawn.3. Staff sy’n ymchwilwyr gweithredol sydd hefyd yn ymgysylltu â damcaniaeth ac arfer yn y sector, ochr yn ochr â siaradwyr gwadd o ystod eang o sefydliadau.4. Opsiynau modylau ar draws amrywiaeth o feysydd pwnc.5. Cyfleoedd i archwilio damcaniaeth ac arfer ar waith drwy leoliad a chyfleoedd i wirfoddoli.

Which department am I in?

Academic Discipline: Social Justice and Inclusion

Study options

Full Time (2 Years)

Tuition fees
£13,500.00 (US$ 18,000) per year
This is a fixed fee
Start date

26 September 2022

Venue

Carmarthen Campus

College Road,

Carmarthen,

Carmarthenshire,

SA31 3EP, Wales

*There may be different IELTS requirements depending on your chosen course.

ADD TO MY FAVOURITES

Get in touch