event

Find events in [COUNTRY_DROP_DOWN] in [DATE_DROP_DOWN]

July 2019

Ngày hội du học các nước

IDP Vietnam

Friday 6 JUL 2019 - Friday 6 JUL 2019

8:30am - 1pm

2018-07-02
hotcourses

Hà Nội, Vietnam

Lotte Hotel - 54 Liễu Giai, Q.Ba Đình

Price: $0

Định ngành học, hướng tương lai

hotcourses

Ngày hội du học các nước

IDP Vietnam

Saturday 7 JUL 2019 - Saturday 7 JUL 2019

8:30am - 1pm

2018-07-02
hotcourses

Tp. Hồ Chí Minh, Vietnam

GEM Center - 08 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1

Price: $0

Định ngành học, hướng tương lai

hotcourses

Ngày hội du học các nước

IDP Vietnam

Sunday 8 JUL 2019 - Sunday 8 JUL 2019

4pm - 7pm

2018-07-02
hotcourses

Đà Nẵng, Vietnam

KS Novotel - 36 Bạch Đằng, Q. Hải Châu

Price: $0

Định ngành học, hướng tương lai

hotcourses