event

Find events in [COUNTRY_DROP_DOWN] in [DATE_DROP_DOWN]

April 2020

Ngày hội tư vấn du học các nước lớn nhất 2020 - HN

IDP Education Vietnam

Saturday 4 APR 2020 - Saturday 4 APR 2020

8:30am - 1pm

2018-07-02
hotcourses

Hà Nội,

Hà Nôi: Lotte Hotel, 54 Liễu Giai, Q. Ba Đình

Price: $0

Lộ trình du học, làm việc và định cư thành công với hơn 100 trường hàng đầu tham dự

hotcourses

Ngày hội tư vấn du học các nước lớn nhất 2020

IDP Education Vietnam

Sunday 5 APR 2020 - Sunday 5 APR 2020

8:30am - 1pm

2018-07-02
hotcourses

Tp. Hcm, Vietnam

TP. HCM: GEM Center - Số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1

Price: $0

Lộ trình du học, làm việc và định cư thành công với hơn 100 trường hàng đầu tham dự

hotcourses

Ngày hội tư vấn du học các nước lớn nhất 2020 - ĐN

IDP Education Vietnam

Monday 6 APR 2020 - Monday 6 APR 2020

4pm - 7pm

2018-07-02
hotcourses

Đà Nẵng, Vietnam

Đà Nẵng: Hilton DaNang Hotel, 50 Bach Dang, Hai Chau District

Price: $0

Lộ trình du học, làm việc và định cư thành công với hơn 100 trường hàng đầu tham dự

hotcourses